Το Πρόγραμμα μας

Λειτουργία δήμου & εξυπηρέτηση του πολίτη

 Αναβάθμιση της λειτουργίας και ενίσχυση της αποκέντρωσης των δημοτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και την αποτελεσματικότητα

 • Την στελέχωση του Δήμου με εξειδικευμένους επιστήμονες, τεχνικούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα της πολιτείας για προσλήψεις
 • Την εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου, παραλαβής αιτημάτων και ενεργοποίηση συστήματος αξιολόγησης της εξυπηρέτησης και του αποτελέσματος
 • Την ρεαλιστική εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης και λαϊκών συνελεύσεων.
 • Την λειτουργία του Δήμου ως μονοπαραταξιακό όργανο. Την στοίχιση πίσω από πλειοψηφικές  αποφάσεις,  με στόχο  μια συνεργατική λειτουργία και όχι στείρα αντιπολίτευση

Πολεοδομικός σχεδιασμός & τοπική ανάπτυξη

 • Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου, η αναβάθμιση και προστασία του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, η ορθολογική πολεοδομική και συγκοινωνιακή οργάνωση, η ενίσχυση της ταυτότητας όλων των οικισμών του Δήμου
 • Ίδρυση Γραφείου Τοπικής Οικονομίας, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων και Γραφείου Τουρισμού – που θα λειτουργούν ως τράπεζες ιδεών και προτάσεων-, αρχικά με εθελοντές και υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Δήμου και στην συνέχεια με στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Βελτίωση του δημόσιου χώρου στα εμπορικά κέντρα των οικισμών, σε συνεργασία με τους φορείς των επαγγελματιών για την ανάδειξη και τόνωση της τοπικής αγοράς
 • Ανάδειξη και προβολή του Δήμου Δοξάτου ως ήπιου τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Πηγές,  Δρόμοι Κρασιού, ιστορικά συμβάντα, αρχαιολογικά ευρήματα, θρησκευτικές διαδρομές, ορεινή ζώνη, χώροι αναψυχής και άθλησης)

Πρωτογενής τομέας

 • Ίδρυση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό, υποστήριξη των γεωργών, κτηνοτρόφων και των επαγγελματιών που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή
 • Δημιουργία Συνεταιρισμών ή Ομάδων παραγωγών με στόχο την κάθετη οργάνωση  στοχευμένης παραγωγής – τυποποίησης και διάθεσης  των προϊόντων τους στην εγχώρια και διεθνή Αγορά
 • Συμβολή στην διατήρηση της περιουσίας των Συνεταιρισμών που δεν λειτουργούν,  δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων στο Κτηματολόγιο, με προοπτική την αξιοποίηση της περιουσίας τους και  την ενδεχόμενη επαναλειτουργία τους
 • Προβολή και υποστήριξη τοπικών και ποιοτικών προϊόντων
 • Σύνδεση παραγωγών και φορέων τους με τους φορείς γεωργικής έρευνας και τεχνογνωσίας και παροχή υποστήριξης σε θέματα αγροτικής τεχνολογίας και τεχνικών νέων καλλιεργειών και επιχειρηματικότητας
 • Αξιοποίηση ενεργειακών πηγών (γεωθερμία, βιομάζα, φυσικό αέριο, αιολικά)
 • Δημιουργία υποδομών για την διαχείριση των γεωργικών απορριμμάτων

Κοινωνική συνοχή / αλληλεγγύη / πρόνοια

 • Βασική προτεραιότητα και μέριμνα θα είναι η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη προς όλους τους δημότες που έχουν ανάγκη
 • Υποστήριξη των ευαίσθητων ομάδων πολιτών: των ανέργων, των εργαζομένων γονέων, των ατόμων με αναπηρία,  των ατόμων τρίτης ηλικίας, των τριτέκνων και πολυτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών.
 • Βοήθεια στο σπίτι, δωρεάν διανομή τροφίμων, εύρυθμη λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί,  ΚΑΠΗ,  ΑμεΑ,  Αγροτικά Ιατρεία, Κοινωνικό Φαρμακείο)
 • Ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου
 • Την στήριξη ανέργων πολιτών με την λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης

Αστικό περιβάλλον & υποδομές

 • Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών, διανοίξεις οδών και κρασπεδώσεις σε περιοχές που κρίνεται αναγκαίο
 • Ρυθμίσεις και επεμβάσεις οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολείων
 • Δημιουργία ενδοδημοτικής συγκοινωνίας και συνεργασία με τους φορείς συγκοινωνίας της πρωτεύουσας του Νομού (αστικά, ΚΤΕΛ) για σωστότερη σύνδεση με τους οικισμούς του Δήμου
 • Ηλεκτροφωτισμός σημείων και χώρων στους οικισμούς για περισσότερη ασφάλεια

Ύδρευση / αποχέτευση / άρδευση

 • Εκσυγχρονισμός του κεντρικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων δεξαμενών για την διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής υδροδότησης όλων των περιοχών του Δήμου με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση της κατανάλωσης νερού
 • Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης υπέρ των κοινωνικά ευπαθών νοικοκυριών
 • Εγκατάσταση βανών ελέγχου στο δίκτυο ύδρευσης
 • Αξιοποίηση ανενεργών γεωτρήσεων
 • Ολοκλήρωση και κατασκευή κεντρικού βιολογικού καθαρισμού με σύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνολογία για την υποδοχή του συνόλου των λυμάτων του Δήμου
 • Συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης, καθώς και επέκτασή του, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι αρδεύσιμες περιοχές του Δήμου. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης, περιορίζοντας δραστικά την σπατάλη

Περιβαλλοντικά

 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των δημοτών και ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Δημόσιου Χώρου
 • Έργα αναδάσωσης καμένων δημοτικών εκτάσεων, ενίσχυση των πυροφυλακίων για την πρόληψη πυρκαγιών με αξιοποίηση του Εθελοντισμού
 • Καθαρισμός ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και αγροτικών περιοχών
 • Αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους με αναπλάσεις και δημιουργία χώρων αναψυχής και περιπάτου
 • Εκπόνηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων
 • Υποστήριξη και διεκδίκηση εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου σε όλους τους οικισμούς του Δήμου
 • Καθαρισμός, περιποίηση και ευπρεπισμός  των κοιμητηρίων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου

Καθαριότητα / ανακύκλωση / διαχείριση απορριμμάτων

 • Βελτίωση  του  επιπέδου  καθαριότητας των δημοσίων χώρων και του συστήματος  αποκομιδής απορριμμάτων
 • Ενίσχυση  και επέκταση  των  προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στα νοικοκυριά, τα σχολεία, τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα
 • Δημιουργία τοπικών κέντρων συλλογής (πράσινα σημεία) όλων των διαφορετικών ανακυκλώσιμων υλικών κατά κατηγορία, π.χ. λαμπτήρες φωτισμού, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ογκώδη απορρίμματα, κλπ.
 • Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την διαχείριση των απορριμμάτων των πολιτών και των  σχολικών μονάδων.
 • Ενημέρωση  των  παραγωγών  για ανακύκλωση αγροτικών απορριμμάτων – αξιοποίηση ή απόρριψη γεωργικών λυμάτων και απορριμμάτων
 • Τελικός στόχος μας η σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση

 • Στοχεύουμε στην αποτελεσματική  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των σχολικών συγκροτημάτων
 • Αποσκοπούμε στην αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών και την ανάπτυξη νέων, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις από τρίτες πηγές με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους
 • Είμαστε θετικοί στην αποδοχή χορηγιών και δωρεών, οι οποίες θα συμβάλουν στην επάρκεια των υποδομών και στην αρτιότερη λειτουργία μέσω προγραμμάτων και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, όπου και να χρησιμοποιηθούν

Αθλητισμός / πολιτισμός / νεολαία

 • Υποστηρίζουμε τον σωματειακό – ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αξιοποιούμε τον εθελοντισμό
 • Διατηρούμε, ενισχύουμε και επεκτείνουμε στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες τις πολιτιστικές μας δομές
 • Δημιουργούμε δίαυλο μόνιμης επικοινωνίας του Δήμου με τα συμβούλια των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
 • Ενεργοποιούμε τους εθελοντές για την συντήρηση των εγκαταστάσεων αθλητισμού και πολιτισμού με παροχή μέσων και υλικών.
 • Υποστηρίζουμε την δράση των Πολιτιστικών Συλλόγων  και με υλικά μέσα ενισχύουμε την παραδοσιακή ταυτότητα των οικισμών
 • Αξιοποιούμε «ανενεργά»  δημοτικά κτίρια για στέγαση δράσεων πολιτισμού και νεολαίας
 • Υποστηρίζουμε τις προτάσεις που διευκολύνουν την συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά δρώμενα και καλωσορίζουμε τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε θεσμική ή εθελοντική ενεργοποίηση της νεολαίας

Εθελοντισμός / πολιτική προστασία

 • Ενίσχυση του εθελοντισμού και της ενεργοποίησης των πολιτών για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 • Προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς ως στάση ζωής, στα σχολεία του Δήμου
 • Συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα προστασίας και συντήρησης υποδομών σε γειτονιές (π.χ. υιοθεσία πάρκων και παιδικών χαρών) και σε εξωαστικούς κοινόχρηστους χώρους (δενδροφυτεύσεις, πυροπροστασία, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών)

Καθημερινότητα / ποιότητα ζωής

 • Ο σχεδιασμός προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές των σχολείων, στην κατεύθυνση του σεβασμού του δημόσιου χώρου και της δημοτικής περιουσίας, ώστε να μειωθεί η ρύπανση και η καταστροφή υποδομών και αντικειμένων
 • Η δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας για την βελτίωση της εικόνας των δημοσίων χώρων
 • Η αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων στην αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας
 • Η δημιουργία συνεργείων με τις βασικές ειδικότητες τεχνιτών για την άμεση επέμβαση σε έκτακτα ζητήματα βλαβών
 • Δημοτική Αστυνομία για την πρόληψη και καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας. Ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών με καλύτερο-καταλληλότερο φωτισμό, έλεγχο και αστυνόμευση των «δύσκολων σημείων» στους οικισμούς του Δήμου
 • Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Δήμου στα ζητήματα της καθημερινότητας των Δημοτών αποτελεί για τον Συνδυασμό μας ένα μεγάλο στοίχημα, επειδή σχετίζεται με ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και λειτουργιών, που επιδρούν στην ποιότητα ζωής: συντήρηση δρόμων & πεζοδρομίων, συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμός  ρεμάτων, ποιότητα νερού

Γενικά

 • Την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με κανόνες και  την λογική της μονοπαραταξιακής σύνθεσής του, με διάλογο και επιχειρήματα επί των θέσεων του κάθε Δημοτικού Συμβούλου.
 • Την αποκατάσταση σχέσεων συνεργασίας και αναγνώρισης της προσφοράς των υπαλλήλων του Δήμου, που αποτελούν την κινητήριο δύναμή  του, στην επίλυση  τόσο των καθημερινών προβλημάτων των Δημοτών, όσο και στην προετοιμασία των θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Την συστηματική διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ με την βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου και την στήριξη εξειδικευμένων ατόμων  στην επιλογή και ωρίμανση προγραμμάτων που θα καταρτίζει το Δημοτικό Συμβούλιο
 • Την απόλυτη συνεργασία με τα Τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια, τα οποία μετεκλογικά και πριν την εγκατάσταση του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα κληθούν εγγράφως να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα προβλήματα των Δημοτικών τους Διαμερισμάτων, να προτείνουν λύσεις  και να τα ιεραρχήσουν, προκειμένου όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να διαμορφώσουν άποψη για τις απαραίτητες δράσεις του Δήμου με σκοπό την διαρκή παρουσία μας κοντά και δίπλα στους Δημότες